Nájsť vhodné miesto pre život, ktoré bude poskytovať potrebné zázemie pre stavbu domu nie je vôbec jednoduché, no nie je ani nemožné. Aby sme Vám uľahčili stavbu samotného domu, zvážte najprv tieto kritériá pre výber pozemku.

Lokalita

Vyhľadanie a určenie najvhodnejších lokalít, z hľadiska dochádzky do zamestnania, školy, dostupnosti všetkých druhov služieb, MHD apod. je jednou z najzákladnejších kritérií.

Šírka pozemku

Aj keď plánujete stavať malý domček, mali by ste brať do úvahy šírku pozemku a taktiež susedné pozemky, pretože je zákonom a územným plánom stanovená určitá odstupová vzdialenosť od susedných stavieb. Šírka pozemku by teda nemala byť menšia ako 12 metrov.

Veľkosť pozemku

Pre samostatne stojace rodinné domy je potrebná plocha pozemku 400-800m2 vhodná pre menšie až stredné rodinné domy. Plocha parcely okolo 1000m2 a viac je vhodná pre väčšie rodinné domy a pre veľké aj dvojgeneračné domy. S veľkosťou pozemku narastá aj cena. Nielen zaobstarávacia, ale aj údržbová. Preto treba zvážiť optimálnu veľkosť.

Tvar pozemku a orientácia na svetové strany

Tvar pozemku zohráva veľkú rolu. Najjednoduchšie sa pracuje s pozemkom obdĺžnikového tvaru s pomerom strán 2:3. Vhodné je aj to, ak je kratšia strana orientovaná ku komunikácii. Veľmi dôležitá je aj orientácia na svetové strany. Ideálne je napojenie komunikácie a vstupných priestorov k severu. Na druhej strane zaujímavý tvar pozemku si môže vyžiadať neobvyklé riešenie dispozície. No tu je už potrebný väčší um architekta, ktorý do toho musí vkročiť.

20160324_003117  20160324_004351

20160324_004405

Svahovitosť pozemku

Z pravidla pri rovinatých a mierne svahovitých pozemkoch nebýva problém so zakladaním. Pri veľmi svahovitých pozemkoch sú potrebné pomerne náročné stavebné úpravy terénu, alebo budovanie suterénov, čo sa sa odzrkadlí na konečnej cene stavby.

Prítomnosť podzemnej vody

Ak sa nechystáte stavať podpivničený dom, s touto otázkou si nemusíte veľmi lámať hlavu. Pozor si treba ale dať aj na umiestnenie stavby v blízkosti vodných tokov, kde sa  môže počas roka meniť hladina vody. Najlepšie je spýtať sa domácich , ktorý v lokalite žijú už niekoľko rokov.

Inžinierske siete a komunikácie

Dostupnosť inžinierskych sietí (elektrina, voda, kanalizácia, plyn) je potrebné zohľadniť. Ideálne je ak kupujete pozemok, ktorý ich už vybudované má. Sú riešenia, ktoré nevyžadujú prístup k verejnej kanalizácií a plynu. No voda a elektrina sú dnes už nevyhnutnosťou. Verejné komunikácie sú tiež veľmi dôležité. Nielen ich vybudovanie ale aj vlastníctvo, aby ste sa na svoj pozemok dostali aj inak ako helikoptérou.

Územný plán

Na katastrálnom úrade Vám podajú všetky potrebné informácie o Vašom pozemku, ktoré sú zahrnuté v územnom pláne. Dôležité je si všimnúť, aký typ stavby môže na danom pozemku stáť. Vyňatie pozemku z pôdneho fondu ak  je určený ako orná pôda alebo lúky a pasienky, nie je zadarmo. V územnom pláne sa ďalej môžete dozvedieť koľko môže mať Váš budúci dom podlaží, aký typ strechy a podobne. Možno je to prekvapivé, ale hlavne v pamiatkových oblastiach to nie je nič výnimočné.   A na záver jeden faktor, ktorý aj keď neovplyvňuje stavbu domu technicky, je veľmi dôležitý pre psychický pohodu budúcich majiteľov.

Susedia

V sobotu poobede sa rozhodnete upiecť koláč. Chýbajú Vám 2 vajcia. Zbehnete k susedke a tá Vám ich ochotne požičia. Na oplátku ju pozvete na zajtrajšiu grilovačku. Mať dobrých susedov je na nezaplatenie. Mať neprispôsobivých susedov je hotová katastrofa. Ak by Vám niekto dennodenne znepriemňoval život napríklad hlukom, o chvíľu by ste si svoj perfektný dom nevedeli vychutnať naplno. Preto sa najprv radšej oboznámte s ľuďmi, čo žijú vo vami zvolenej lokalite.

Firma PERISO s.r.o. Vám praje, aby ste našli svoje kúzelné miesto pre život, pozemok na ktorý keď vkročíte, budete vedieť, že je to on, ten pravý.

výber vhodného pozemku, výber vhodného pozemku