VÝHODY DIFÚZNE OTVORENÝCH KONŠTRUKCIÍ V TECHNOLÓGII INSOWOOL:

Skladby konštrukcií neobsahujú žiadne parozábrany, ktoré by zabraňovali prestupu vodných pár a suchého vzduchu stenou či strechou. Tento fakt pozitívne ovplyvňuje kvalitu vnútornej mikroklímy zo zdravotného hľadiska a umožňuje určité dýchanie konštrukcií stien, strešných plášťov a dodatočného zateplenia.

Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti používaných materiálov umožňujú vytvárať objekty a konštrukcie s minimálnymi energetickými stratami. Podľa voliteľnej varianty hrúbky jednotlivých vrstiev konštrukcií je možné dosiahnuť parametre nízkoenergetického až pasívneho domu.

Vďaka použitiu drevovláknitých dosiek PAVATEX, ktoré majú vysokú tepelne akumulačnú schopnosť, nedochádza ani k letnému prehrievaniu objektov ani k ich rýchlemu vychladnutiu počas roka.

Difúzne otvorené konštrukcie môžu byť realizované výhradne s použitím ekologických, zdravotne neškodných materiálov (drevovláknité dosky PAVATEX, minerálna vlna s technológiou Ecose). Preto sú tieto konštrukcie šetrné k životnému prostrediu a vytvárajú zdravé prostredie vo vnútri stavieb.

Dosky PAVATEX majú veľmi dobrú požiarnu odolnosť. Pri horení ich povrch zuhoľnatie , následne pôsobí ako retardér horenia a zamedzí tak rýchlemu šíreniu požiaru do vnútra konštrukcie. Výsledkom je nadštandardná požiarna odolnosť konštrukcií.

Plošná hmotnosť drevených difúzne otvorených konštrukcií je vplyvom ich skladieb a dosiek PAVATEX vyššia, ako je to u bežných drevostavieb. Z toho plynie aj vyššia zvukoizolačná schopnosť. Objekty stavby preto lepšie izolujú proti hluku z vonkajšieho prostredia.

Difúzne otvorená konštrukcia má schopnosť zbaviť sa prípadnej nadmernej vlhkosti. Tá sa v konštrukcii môže objaviť v prípade, ak dôjde napríklad k uzatvoreniu zrážkovej vody behom výstavby alebo dôjde k havarijnej situácii (kvapkajúce rozvody vody, poškodeniu konštrukcie atď.). Difúzne otvorená konštrukcia tak aj v mrazivom počasí samovoľne vysychá.

Technológie INSOWOOL má 7 certifikovaných difúzne otvorených súvrství v 37. energetických variantoch. Stavebné certifikáty vydal CSI Praha.