Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /data/9/4/947f1ace-c040-4587-bd7e-6c0df8780dc3/izoleko.sk/web/wp-config.php on line 87
Difúzne otvorené konštrukcie INSOWOOL - zdravá drevostavba

DIFÚZNE OTVORENÉ KONŠTRUKCIE

 

 „Je přirozenější difúzi konstrukcí umožnit, než se ji neúčinně bránit. Jen se musí vědět, jak na to.“
(Prof. Ing. Jan KRŇANSKÝ, CSc – autor myšlienky DIFÚZNE OTVORENÝH KONŠTRUKCIÍ pre drevostavby)

Technológia INSOWOOL má 7 certifikovaných difúzne otvorených skladieb v celkom 37. energetických variantoch. Difúzne otvorených znamená, že vodnej pare je umožnené prechádzať konštrukciou bez toho, aby došlo ku jej kondenzácii. Podstatné je použitie všetkých predpísaných materiálov, ktoré sú súčasťou certifikácie celého súvrstvia konštrukcie v správnom poradí a so správnym zapracovaním všetkých technických detailov. Zámenou jednotlivých častí certifikovanej skladby môže dôjsť k poškodeniu konštrukcie, zdanlivo podobné materiály môžu totiž vykazovať značne odlišné fyzikálne vlastnosti a tým ovplyvniť celú funkčnosť drevostavby.

Difúzne otvorené konštrukcie Insowool obsahujú materiály s dôrazom na ich kvalitu a zdravotnú neškodnosť. Konštrukcie boli testované v klimatizačnej komore, kde sa sledoval proces difúzie vodnej pary. Ide o skúšku, kde sa simuluje prostredie exteriéru a interiéru. V konštrukcii dochádza k difúzii vodnej páry tak, ako v reálnych podmienkach. V konštrukciách nedošlo k tvorbe kondenzátu.

Konštrukcie sú zároveň podrobené aj požiarnym skúškam, kde sa zisťuje bezpečnosť a požiarna odolnosť konštrukcií. Týmto náročným testovaním prešli konštrukcie bez problémov.

Zdravé vnútorné prostredie, energetická úspornosť stavieb, jednoduchosť realizácie a architektonická flexibilita. Aj to sú dôvody, prečo sa technológia INSOWOOL úspešne použila v stovkách realizácií v ČR a už aj na Slovensku (napr. firmou PERISO).

 

Prečo difúzne otvorené konštrukcie (DOK)?

DOK je nevyhnutným predpokladom pre zdravé ovzdušie v interiéri rodinného domu, umožňuje obálke budovy obojsmerný prenos molekúl plynov a vodnej pary. Ide tak o prirodzené a spoľahlivé riešenie, ako zaistiť vlhkostnú rovnováhu medzi interiérom a exteriérom. Vyvážená vlhkosť výrazne prispieva ku kvalite ovzdušia v interiéri. Nerozmnožujú sa tak alergény, vírusy, baktérie atď. S difúziou v žiadnom prípade neuniká teplo z interiéru a nemá nič spoločné s prúdením vzduchu, to znamená že konštrukciu povedané laicky nie je možné „prefúknuť“. DOK je teda nevyhnutným predpokladom, pokiaľ nám záleží na zdravom ovzduší v interiéri rodinného domu.

Čo je to difúzia vodnej pary?

Existujú dva možné mechanizmy prenosu plynov. Konvekcia (prúdenie), kde podmienkou je rozdiel tlakov plynov ako celku a difúziou, kde je podmienkou rozdiel koncentrácie zložiek plynov a prebieha aj pri konštantnom tlaku plynov.

Difúzia môže vzniknúť iba pri určitej zmesi plynov. V stavebnej fyzike hovoríme o zmesi vodná para a suchý vzduch. Častice jedného plynu sa miešajú s časticami iného plynu (viď obr.1) Nikdy nejde o  o jednosmerný pohyb, ale naopak vždy je to pohyb obojsmerný. Častice s vyššou koncentráciou (vyšším počtom) usilujú samovoľne o vyrovnanie počtu častíc s nižšou koncentráciou. Dochádza k tzv. difundovaniu plynov. Tento proces prebieha pokiaľ sa koncentrácie jednotlivých plynov nevyrovnajú.

V skratke teda môžeme povedať, že difúzia je obojsmerný pohyb plynov a vodnej pary.  Tento pohyb sa deje úplne nezávisle na prúdení a prebieha samovoľne.

 

Difúzne uzatvorené konštrukcie (DUK)

Pri DUK procesu difúzie zabraňujeme použitím parotesných fólií, parotesnými izoláciami atď. Všetka nahromadená vlhkosť sa teda hromadí  v interiéri a to môže spôsobovať škodlivinami koncentrovanejšie ovzdušie. Túto nadmernú vlhkosť môžeme korigovať dôkladným vyvetraním resp. riadeným vetraním. Problém však nastáva v miestach, ako sú priestory za nábytkom, v kútoch, kde ani riadené vetranie nedokáže zabrániť osídľovaniu vnútorných priestorov mikroorganizmami (hlavne plesňami). Takisto je dobré si uvedomiť, že celý mechanizmus DUK je „závislý“ na správnej inštalácii parotesnej igelitovej fólie  hrúbky nepresahujúcej ani 1mm. Snahou je celý interiér hermeticky uzavrieť a „zabaliť“ do igelitovej fólie, príp. do iného typu parozábrany. Za týchto podmienok je možné použitie izolácií, ktoré sú pre paru nedostatočne priepustné resp. nepriepustné napr. polystyrén, PUR a PIR dosky, niektoré zatepľovacie peny a podobne. Pýtajme sa teda:

  • Zhoduje sa systém difúzne uzatvorených konštrukcií so súčasnou koncepciou ekologického a zdravého bývania?
  • Môžeme pri kombinácii nosných konštrukcií z dreva a použitia igelitových fólií, polystyrénu, PUR, PIR dosiek hovoriť o bývaní v drevodome?
  • Nie sú difúzne uzatvorené konštrukcie už prežitou koncepciou?

Viac informácií o difúzii vodnej pary, o DUK a DOK konštrukciách sa dozviete v našom článku tu.