Základné tepelnotechnické vlastnosti, ktoré by nemali byť  opomínané pri uvažovaní nad energetickou funkčnosťou vášho príbytku.

TEPELNÝ ODPOR „R“

Tepelný odpor je zjednodušene povedané schopnosť steny zabraňovať tepelným stratám. Má značku R a jednotku [m2.K/W]. Je závislý od hrúbky konštrukcie, druhu a kvality materiálu (súčiniteľ tepelnej vodivosti λ). Zjednodušene, čím je toto číslo väčšie, tým lepšie stena izoluje. Toto číslo má byť pri konštrukcii steny podľa najnovších noriem väčšie ako 4,4 (m2.K/W). V roku 2020 to bude 6,5 (m2.K/W).

Naše certifikované konštrukcie stien mali už pred vstupom novej normy do platnosti (1.1.2016) aj pri verzii Economy minimálne tepelný odpor 5,26 (m2.K/W). Pretože verzia Pasiv má hodnotu tepelného odporu až 9,09 (m2.K/W), už dnes hravo zvládne normu, ktorá vojde do platnosti v roku 2020.

SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA „U“

Súčiniteľ prechodu tepla je prevrátená hodnota tepelného odporu (1/R). Má značku U a jednotku [W/m2.K]. Udáva tepelný tok šíriaci sa konštrukciou z vnútorného prostredia do vonkajšieho prostredia (cez 1m2 konštrukcie pri jednotkovom rozdiele teplôt vonkajšieho a vnútorného prostredia). Je to dôležitá veličina pri stanovovaní tepelných strát budov. Zjednodušene, čím je toto číslo menšie, tým lepšie stena izoluje.

Toto číslo má byť pri konštrukcii steny podľa najnovších noriem menšie ako 0,22 (W/m2.K). V roku 2020 to bude 0,15 (W/m2.K). Naše certifikované konštrukcie stien mali už pred vstupom novej normy do platnosti (1.1.2016) aj pri verzii Economy maximálny súčiniteľ prechodu tepla 0,19 (W/m2.K). Pretože verzia Pasiv má hodnoty 0,11(W/m2.K), už dnes hravo zvládne normu, ktorá vojde do platnosti v roku 2020.

FÁZOVÝ POSUN TEPLOTNÉHO KMITU „Ψ“

Fázový posun charakterizuje tzv. letnú energetiku budov. Má značku Ψ a udáva sa v hodinách. V dnešnej dobe potrebujeme ochranu v podobe izolácie nielen pred chladom v zime, ale aj v lete pred teplom. Aby sa naše príbytky v letných mesiacoch neprehrievali, k tomu potrebujeme kvalitnú izoláciu, ktorá odolá teplu minimálne toľko hodín, koľko hodín na konštrukciu priamo svieti slnko počas dňa. Zjednodušene, čím je toto číslo väčšie, tým lepšie stena izoluje pred teplom.

Fázový posun teda vlastne vyjadruje, koľko hodín dokáže materiál odolávať priamemu pôsobeniu tepla, kým teplo neprejde na jeho druhú stranu a kým sa nezačne zohrievať interiér. Na príklad, keď začne slnko v lete na južnú fasádu svietiť priamo o 11:00 a svieti na ňu do 17:00 to je 6 hodín. Fázový posun pri našej skladbe steny Economy je minimálne 7,0 hodín, preto sa konštrukcia za tých 6 hodín nestihne zohriať natoľko, aby sa teplo dostalo až do interiéru. V noci má potom dostatok času na ochladenie.

Táto výnimočná vlastnosť je charakteristická pre drevovláknité dosky, pretože dokážu uskladniť skoro 20-30x viac tepla ako minerálna vlna. Drevovláknité dosky majú fázový posun 7-13 hodín, pričom iné izolačné materiály majú fázový posun okolo 3-4 hodiny.

tepelnotechnické vlastnosti

Nezabudnite navštíviť aj našu web stránku pre realizáciu drevostavieb: www.periso.sk