CERTIFIKOVANÉ SKLADBY STIEN, STRIECH a STROPU – ukážky súvrství a ich parametre

 

Technológia INSOWOOL predstavuje difúzne otvorené certifikované skladby (konštrukcie, súvrstvia) v celkovom počte 7 – 2 certifikované steny pre drevostavby (diffuwall®2010, diffuwall – ISOCELL), 2 certifikované strešné konštrukcie (diffuroof® „E“, diffuroof® „I“), certifikovaný strop bungalovu príp. strop posledného podlažia pod nevykurovaným priestorom (diffutop®) a 2 certifikované steny prevažne pre staršie murované stavby a drevostavby (napr. typu okal) (diffusheet®„r“, diffusheet®„k“).

Obvodová stena pre drevostavby:

Strop bungalovu:

Strešný plášť – zateplenie doskami nad krokvami:

Strešný plášť – zateplenie doskami pod krokvami:

Obvodová stena pre murované stavby:

Parametre certifikovaných skladieb v technológii INSOWOOL: