Celulózová izolácia ISOCELL

Celulózová izolácia ISOCELL je prírodný izolačný materiál, produkt priamo z prírody a zároveň najčastejšie sa vyskytujúca organická zlúčenina. Primárnou vlastnosťou celulózy ako takej je jej schopnosť stabilizovať bunkové steny. Výroba ISOCELL celulózy prebieha vo vlastných výrobných zariadeniach v Rakúsku, Belgicku, Francúzsku a Švédsku a podlieha najprísnejším kvalitatívnym kritériám. Izolácie ISOCELL

V porovnaní s ostatnými izolačnými materiálmi je vynaložená primárna energia oveľa nižšia. Napríklad, tvorí len 15% z primárnej energie vynaloženej pri výrobe polystyrénu (styroporu). Celulózová izolácia ISOCELL už desaťročia znižuje emisie CO2 a šetrí náklady na vykurovanie. Jej ďalšou úžasnou výhodou je, že zatiaľ čo ostatné stavebné materiály predstavujú pri likvidácií problém, celulóza znova ožíva – môže sa spracovať napríklad ako hnojivo pre rastliny. Izolácie ISOCELL