ZDRAVÉ BÝVANIE V DREVOSTAVBE

 

O dobrej fyzickej kondícii domu z dreva hovoríme, ak je statika konštrukcie neporušená, dom je odolný voči poveternostným vplyvom, je požiarne odolný, je dobre zabezpečený voči poškodeniu, je nízka náročnosť na prevádzku budovy. Všetky tieto vlastnosti považujeme dnes už za samozrejmosť.

Doma trávime veľkú časť svojho života. Zdravé bývanie resp. zdravá kvalita ovzdušia v interiéri je ďalšou zmysluplnou požiadavkou, ktorú by mala spĺňať každá stavba.

Drevostavbu môžeme nazvať zdravou vtedy, ak je:

Ovzdušie v interiéri vlhkostne vyvážené a tým:

  • nie sú v ovzduší nadmerne rozmnožené alergény, baktérie, vírusy, plesne, roztoče …
  • nie je v ovzduší nadmerná koncentrácia formaldehydu a ďalších zdraviu škodlivých látok.
  • nepôsobí dráždivo nielen na sliznice našich dýchacích ciest, ale aj oči, kožu atď.

Teplota vzduchu v interiéri relatívne stabilná.Teplota by sa mala pohybovať v rozmedzí, ktoré nám je príjemné a neškodí nám. Veľmi nízke a veľmi vysoké teploty nepriaznivo vplývajú na naše zdravie.

Technológia INSOWOOL vďaka difúznej otvorenosti opláštenia budovy a vďaka tepelnej zotrvačnosti / tepelnej akumulácii opláštenia budovy  tieto dôležité kritéria spĺňa.

KDE TRÁVIME ČAS V PRIEBEHU DŇA

Z obrázku vyplýva, ako veľa času trávime v domácom prostredí. Za túto dobu prejde našimi pľúcami okolo 10 000 litrov vzduchu. Z tohto hľadiska je veľmi podstatné kvalitné, zdraviu neškodlivé zloženie tohto ovzdušia.