OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Pavatex z exteriéru

PAVATEX 

omietka

 

PAVATEX

pod odvetranou fasádou s obkladom

PAVATEX

dodatočné zateplenie muriva

PAVATEX

dodatočné zateplenie muriva bez latového roštu

POUŽITIE PAVATEX

jednotlivé typy dosiek v obvodovom plášti

– pod omietku a obklad s prevetrávanou vzduchovou medzerou:

PAVAWALL-GF, ISOLAIR, PAVATHERM-COMBI, DIFFUTHERM, ISOROOF

 

– pod obklad s prevetrávanou vzduchovou medzerou:

PAVATHERM-PLUS, SWISSTHERM-COMBI

 

– výplňová izolácia do drevenej nosnej konštrukcie prípadne do dreveného roštu:

pružné izolácie PAVAFLEX, PAVAFLEX-PLUS & pevná izolácia SWISSTHERM

MONTÁŽ PAVATEX

montáž drevovláknitých dosiek

KLADENIE  DOSIEK

Pre kladenie dosiek platia nasledujúce pravidlá:

minimálna vzdialenosť dosiek nad terénom je 300 mm
prvá rada sa umiestni na zakladaciu lištu
dosky sa kladú v polohe perom nahor, drážkou nadol
ďalšia rada sa kladie na väzbu s prekrytím zvislej škáry o 300 mm
škáry spojov pero-drážka sa nelepia
rohy susedných stien je doporučené naväzovať „na väzbu“, nie je ale podmienkou; bočná hrana dosky na nároží musí mať okraj pero alebo drážka odrezaný, aby povrch tvorila rovná plocha
vodorovné a zvislé škáry medzi doskami nesmú byť v úrovni parapetu, nadpražia a ostenia
– rub a líce:

•    PAVAWALL-GF, ISOLAIR, ISOROOF, PAVATHERM-COMBI, SWISSTHERM-COMBI a DIFFUTHERM: nemajú rubovú a lícovú stranu. Doporučujeme umiestniť nápisom (je iba na niektorých doskách) na vonkajšiu stranu.

•    doska PAVATHERM-PLUS sa vždy kladie ťažšou, hutnejšou dvojcentimetrovou vrstvou smerom k exteriéru. Spoj pero-drážka sa pokladá tak, aby bol spoj bližšie k vonkajšej strane.

Ukladanie dosiek DIFFUTHERM

PRIPEVŇOVANIE DOSIEK

A) PRIEMYSELNÉ SPONY
Pre spony platia nasledujúce pravidlá:
šírka spony musí byť minimálne 27 mm
hrúbka drôtu spony minimálne 1,8 mm
povrch spony musí byť opatrený povlakom adhezívnej hmoty
– spony musia mať antikoróznu úpravu; pod omietku sa používajú výhradne spony nerezové, pod prevetrávanú fasádu  s obkladom môžu byť zinkované
– minimálna hĺbka zapustenia do podkladovej nosnej drevenej konštrukcie je aspoň 30 mm
– doporučené sú spony HAUBOLD BS29000, dĺžky 75-100-110-130 mm
– spony sa rozmiestňujú na ploche pravidelne, spravidla v pravoúhlých pozdĺžnych a priečnych osnovách
– najmenší počet spon na 1m2 plochy dosky musí byť aspoň 16 ks
chrbát spony má (podľa možnosti) zvierať s osou podkladového nosného dreveného prvku uhol 45°
– maximálna vzdialenosť spôn v ploche nesmie presiahnuť 150 mm
– maximálna vzdialenosť spôn okolo otvorov a po obvode steny ako celku je 125 mm
– vzdialenosť spony od okraja dosky by mala byť najmenej 30 mm

Sponkovačka HAUSBOLD PN130D

Spona HAUSBOLD BS29000

B) SAMOREZNÉ SKRUTKY
Pre skrutky platia nasledujúce pravidlá:
priemer skrutky je 6 mm
priemer hlavičky alebo podložky minimálne 14 mm
– skrutky musia mať antikoróznu úpravu
– minimálna hĺbka zapustenia do podkladovej nosnej drevenej konštrukcie je aspoň 40 mm
– doporučené sú stavebné skrutky RAPI-TEC SK
– skrutky sa rozmiestňujú na ploche pravidelne, spravidla v pravouhlých pozdĺžnych a priečnych osnovách
– maximálna vzdialenosť skrutiek v ploche nesmie presiahnuť 200 mm,
– maximálna vzdialenosť skrutiek okolo otvorov a po obvode steny ako celku je 150 mm
– vzdialenosť skrutky od okraja dosky by mala byť najmenej 30 mm

Skrutka RAPI-TEC SK

Zásady kotvenia sponami a kladenie dosiek rozmeru

Zásady kotvenia skrutkami a kladenie dosiek

OMIETKY

Ako povrchová vrstva a ochrana dosiek Pavatex sa najčastejšie používajú tenkovrstvé omietky.
Pre správnu aplikáciu omietok platia nasledujúce zásady:
– k zaisteniu prídržnosti, súdržnosti a difúznej otvorenosti je potrebné dodržať všetky materiály v predpísaných skladbách a hrúbkach
– podklad z dosiek PAVATEX musí byť rovný, suchý, pevný a čistý
– dosky nesmú byť znehodnotené predošlým dlhodobým vystavením účinkom vlhkosti a poveternostných vplyvov
– povolená expozícia voči vonkajším klimatickým podmienkam je maximálne 4 týždne
– presná technológia nanášania a spracovania tenkovrstvých omietok vhodnej teploty pre aplikáciu, atď. sa riadi záväznými postupmi a doporučeniami jednotlivých dodávateľov materiálov

Omietkové súvrstvie na doske PAVATEX

JEDNOTLIVÉ OMIETKOVÉ SÚVRSTVIA:

Povrchová úprava omietkami     Certifikát číslo: A0212/C5a/2014/0537/P

Podklad:                       Doska PAVATEX ISOLAIR, DIFFUTHERM, PAVATHERM-COMBI, PAVAWALL-GF, ISOROOF

Penetrácia:                 Jukolprimer —hĺbkový základný náter

Záter:                            Jubizol Ultralight FIX  –  1-2 mm

Základná vrstva:       Jubizol Ultralight FIX – základná omietka (1. vrstva)  –  4 mm

Výstužná mriežka:    alkáliam odolná plastifikovaná sklenená mriežka JUBIZOL 160 G

Základná vrstva:        Jubizol Ultralight FIX —základná omietka (2. vrstva)  –  2 mm

Medzináter:                  Unigrund —univerzálny základný náter pod dekoratívne omietky

 

Omietka v 2. variantoch: 

   

  •  JUB silikátová omietka hladená / škrabaná  –  1,5-2,5 mm                                                                                                                   

  • Fasádny náter Revitalcolor Silicate —mikroarmovaná silikátová fasádna farba alebo

  • JUB silikónová omietka hladená / škrabaná  –  1,5-2,5 mm                                                                                                                   

  • Fasádny náter Revitalcolor Silicone —mikroarmovaná silikónová fasádna farba

Povrchová úprava omietkami     Certifikát číslo: A0212/C5a/2013/0521a/P

Podklad:                               Doska PAVATEX ISOLAIR, DIFFUTHERM, PAVATHERM-COMBI, PAVAWALL-GF, ISOROOF
Základná vrstva:               weber.therm.clima LZS 750  –  3-5 mm
Výstužná mriežka:           sklen. sieťovina R117 A101/weber.therm 117 alebo R131 A101/weber.therm 131
Medzináter:                        weber.pas.podklad UNI

Omietka v 2. variantoch:  

  • weber.pas silikát                                                                      

  • weber pas silikon                                                                  

  • weber.pas topdry                                                                     

  • weber.pas extra Clean                                                       

  • weber.pas silikon Plus

Povrchová úprava omietkami

Podklad:                                Doska PAVATEX ISOLAIR, DIFFUTHERM, PAVATHERM-COMBI, PAVAWALL-GF, ISOROOF
Základná vrstva:               TermoUni  –  min. 5 mm
Výstužná mriežka:            TermoGewebe
Medzináter:                          TermoGrund Diffu
Omietka:                                TermoSilcon zrnitá / ryhovaná so zrnitosťou  –  1,5-2-3 mm
Fasádny náter:                    (nie je nutný)

Fasáda s prevetrávanou medzerou a obkladom

Pre správne pripevnenie obkladu platia nasledujúce zásady:

– zvislý latový rošt, ktorý tvorí požadovanú prevetrávanú medzeru, sa kotví pomocou skrutiek cez Pavatex do nosnej drevenej konštrukcie

– dosky ISOLAIR, ISOROOF, PAVATHERM-PLUS a PAVATHERM-COMBI nevyžadujú pod obklad bez škár (napr. palubovky pero-drážka) ochrannú kryciu fóliu. V prípade akýchkoľvek škár v obklade je vždy nutná vetrotesná fólia (s UV ochranou) kryjúca povrch dosiek Pavatex

– dosky DIFFUTHERM je doporučené zakryť vetrotesnou fóliou pod všetky typy obkladov

– dosky PAVAWALL-GF od hrúbky 80mm je potrebné vždy zakryť vetrotesnou fóliou s ochranou proti UV žiareniu

Fasáda s prevetrávanou vzduchovou medzerou a obkladom

                                             Realizácia Česká Republika

                                             Realizácia Francúzsko

Kontaktujte nás, sme tu pre vás:

[[[["field24","equal_to",""]],[[]],"and"]]
1

Opýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma ohľadom našich produktov.

V prípade, že máte záujem o cenovú ponuku príp. objednávku produktu, nezabudnite uviesť: 

- NÁZOV PRODUKTU, ROZMERY, MNOŽSTVOMIESTO DORUČENIA, ak máte záujem o dopravu.

VAŠE MENO*
NÁZOV SPOLOČNOSTIyour full name
TEL. ČÍSLO
more details
0 /

(zaškrtnite políčko vyššie - Nie som robot)

*údaje nevyhnutné pre spracovanie vašich správ

Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder