Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /data/9/4/947f1ace-c040-4587-bd7e-6c0df8780dc3/izoleko.sk/web/wp-config.php on line 87
Izolácia strechy, izolácia stropu- drevovláknité dosky na zateplenie striech

STREŠNÝ PLÁŠŤ & STROP BUNGALOVU

PAVATEX

medzi a nad krokvami

PAVATEX

nad krokvami, viditeľné krokvy

PAVATEX

rekonštrukcia starého krovu z interiéru

PAVATEX

rekonštrukcia starého krovu z exteriéru

POUŽITIE PAVATEX 

drevovláknité dosky a izolácie v strešnom plášti

– priamo nad krokvy sa ukladajú: ISOLAIR, ISOROOF, PAVATHERM-COMBI, PAVATHERM-PLUS. V prípade riešenia strechy s nadkrokvovou izoláciou s viditeľnými krokvami v interiéri sa kladú dosky v dvoch (a viac) vrstvách na seba, pričom na záklop (ako prvú vrstvu) môžme použiť dosku SWISSTHERM, SWISSTHERM-COMBI. Alternatívne môžeme SWISSTHERM-COMBI kombinovať s difúznou hydroizolačnou membránou. 
medzi krokvy, do roštov a rámov ako výplň používame: pružné rohože PAVAFLEX, PAVAFLEX-PLUS, alebo pevnú rohož SWISSTHERM.
pod krokvy pod interiérovú omietku s doskami bez rubovej a lícovej strany: ISOLAIR, PAVATHERM-COMBI, ISOROOF, SWISSTHERM-COMBI, PAVAWALL-GF, DIFFUTHERM.
• pod interiérovu omietku s perom smerom do interiéru: PAVATHERM-PLUS.
• s drevenou systémovou lištou pod palubovkový obklad, príp. bez lišty pod interiérovú omietku, perom smerom do interiéru: PAVATHERM-PROFIL

MONTÁŽ DOSIEK PAVATEX

NAD KROKVAMI

KLADENIE DOSIEK

– dosky sa pokladajú od odkvapu smerom ku hrebeňu kolmo na krokvy polohou vždy perom nahor, drážkou dolu
– všetky spoje v ploche strechy sú uzavreté zámkom perod-drážka, ktoré sa nelepia
– v prípade dvoch a viac vrstiev (nadkrokvová izolácia s viditeľnými krokvami v interiéri) sa dosky kladú na väzbu tak, aby sa v každej vrstve vzájomne  prekrývali všetky styčné škáry spodnej vrstvy
– pri nadkrokvovej izolácii s viditeľnými krokvami je možné použiť 2 konštrukčné systémy:
1. viacvrstvé kladenie pevných dosiek – toto riešenie poskytuje súvislú vrstvu drevovláknitej tepelnej izolácie PAVATEX
2. pružná rohož PAVAFLEX PLUS alebo ťažšia PAVAFLEX medzi pomocnými krokvami + pevná doska PAVATHERM-COMBI, ISOLAIR, ISOROOF, PAVATHERM-PLUS

Schéma kladenia dosiek nad krokvy, spoje v smere krokiev „na väzbu“

POISTNÁ KONTAKTNÁ DIFÚZNA HYDROIZOLÁCIA

– všetky použiteľné dosky PAVATHERM-COMBI, ISOLAIR, ISOROOF, PAVATHERM-PLUS, ktoré uzatvárajú strechu pod kontralatami, sú dostatočne hydrofobizované – odolávajú poveternostným vplyvom až 3 mesiace
– z tohto dôvodu difúzna poistná hydroizolácia nie je bezpodmienečne nutná, je doporučená, avšak musí sa použiť vždy, pokiaľ je sklon strechy menší než 30°
– požadovaná ekvivalentná difúzna hrúbka Sd = 0,02-0,03 m
– fóliu je nutné vo všetkých spojoch zlepiť, alebo použiť výrobok s integrovanou lepiacou páskou

PAVATHERM-PLUS ukladaný v 2. vrstvách + hydroizolácia

KOTVENIE  DOSIEK – kontralatami a skrutkami

– pre sklon strechy 30°a viac sa použijú kontralaty výšky 40 mm, ktoré vytvárajú medzi drevovláknitou doskou a strešnou krytinou prevetrávanú vzduchovú medzeru
– výška kontralát na streche s menším spádom sa musí určiť podľa skutočného sklonu strechy
kontralaty fixujú celú vrstvu nadkrokvovej izolácie a strešnú krytinu do nosnej strešnej konštrukcie
– priemer skrutiek je min. 8 mm. Doporučené sú stavebné skrutky RAPI-TEC HBS (bez podložky) a RAPI-TEC SK TopTherm
– v šikmých strechách so sklonom 25° a viac sa skrutky odkláňajú o 20°-25°od kolmej roviny ku streche
– do strešných konštrukcií s tepelnou izoláciou nad krokvami sú špeciálne vyvinuté skrutky SFS Twin UD s dvojitým závitom

Schéma kotvenia kontralát samoreznými skrutkami až do krokiev

Usporiadanie materiálov s doskami PAVATEX nad krokvami

NÁROŽIE, ÚŽĽABIE, HREBEŇ

– dosky orezať na požadovaný tvar, navzájom spojiť „na dotyk“
spoj je vhodné zlepiť PUR lepidlom. Ak je škára širšia, alebo akékoľvek ďalšie škáry (kdekoľvek v ploche strechy) širšie ako 4-5 mm je nutné vyplniť  nízkoexpanznou PUR penou
úžľabie, nárožie a hrebeň sa prekryjú samostatným pruhom poistnej hydroizolačnej fólie s presahom cca 300 mm na obe strany tak, aby voda stekala „po spáde“
fóliu je nutné vo všetkých spojoch zlepiť

                                                       Ukončenie dosiek pri hrebeni

                    Presah strechy pri štite

PRAKTICKÉ DOPORUČENIE

– obvod strechy na výšku zateplenia je vhodné ochrániť KVH hranolom šírky 60 mm, výšky podľa hrúbky súvrstvia PAVATEX

– spodný hranol pri okape je možné pripevniť pomocou zavetrovacej dierkovanej pásky do plochy strechy v mieste krokví – zabezpečí sa tým kompletný strešný plášť proti zosunutiu

         Založenie dosky PAVATEX pri okape

MONTÁŽ DOSIEK PAVATEX

POD KROKVAMI

KLADENIE  DOSIEK

– dosky sa kladú odspodu smerom k hrebeňu (ku klieštinám) kolmo na latový rošt, rovnobežne s krokvami – perom nahor, drážkou dolu
– vedľajšia rada dosiek sa kladie na väzbu s prekrytím vodorovnej škáry o 300 mm
– všetky spoje v ploche podkrovia sú uzavreté zámkom „pero-drážka“
– skosený spoj medzi šikminou a klieštinami doporučujeme zlepiť polyuretanovým lepidlom
škáry v ploche spoja pero-drážka sa nelepia

Schéma kladenia dosiek na latový rošt, dosky v smere krokvy „na väzbu“

LATOVÝ ROŠT – KOTVENIE

– prierez lát minimálne 40/60 mm
– rošt sa skrutkuje na spodný líc v osovej vzdialenosti 400 mm
– doporučené sú stavebné skrutky RAPI-TEC 2010, rozmer skrutky 5×100 mm alebo stavebné skrutky RAPI-TEC SK, rozmer skrutky 6×100 mm
– miesto medzi latami je nutné vyplniť vláknitou tepelnou izoláciou
– priestor pod krokvami a klieštinami vyplnený tepelnou izoláciou výrazne znižuje tepelné mosty pri zateplení podkrovia

Schéma kotvenia latového roštu do krokvy, alebo do klieštin

POKLÁDKA A KOTVENIE DOSIEK NA LATOVÝ ROŠT

– drevovláknité dosky PAVATEX v hrúbkach 20 – 160 mm sa skrutkujú do pripraveného latového roštu
– osová vzdialenosť skrutiek je 150 mm
– priemer hlavičky minimálne 14 mm
– hĺbka zapustenia skrutky do laty je minimálne 40 mm
– doporučené sú samorezné stavebné skrutky RAPI-TEC SK
– v úžľabí a nároží sa dosky spoja „na dotyk“; škáry je vhodné zlepiť PUR lepidlom

Schéma kotvenia dosiek do latového roštu

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z INTERIÉRU,

požiadavky na zateplenie

– nutnosť posúdiť bilanciu zkondenzovanej a vyparenej vlhkosti a prípadnej kondenzácii zabrániť vhodnými materiálmi
– musí byť zaistená vzduchotesnosť strešného plášťa (pokiaľ nie je zaistená inak)
• tenkovrstvou omietkou
• parobrzdnou fóliou
– povrch dosiek pod omietku nie je nutné penetrovať
– skladba všetkých typov interiérových omietok zahrňuje lepiacu maltu s perlinkou a konečnú povrchovú úpravu napríklad jemnú štukovú omietku
– zvláštnu pozornosť je potrebné venovať prevádzkam so zvýšenou vlhkosťou, napríklad kúpeľniam

Omietkové súvrstvie – mokrý postup

Suchý postup

Dodatočné zateplenie podkrovia z interiéru

Zateplenie podkrovia z exteriéru

Ukážka rekonštrukcie strechy s použitím PAVATEX

Kontaktujte nás, sme tu pre Vás:

[[[["field24","equal_to",""]],[[]],"and"]]
1

Opýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma ohľadom našich produktov.

V prípade, že máte záujem o cenovú ponuku príp. objednávku produktu, nezabudnite uviesť: 

- NÁZOV PRODUKTU, ROZMERY, MNOŽSTVOMIESTO DORUČENIA, ak máte záujem o dopravu.

VAŠE MENO*
NÁZOV SPOLOČNOSTIyour full name
TEL. ČÍSLO
more details
0 /

(zaškrtnite políčko vyššie - Nie som robot)

*údaje nevyhnutné pre spracovanie vašich správ

Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder