TEPELNÁ STABILITA a PREHRIEVANIE DREVOSTAVIEB

 

Tepelnou stabilitou objektu rozumieme schopnosť udržať teplotu v interiéri po čo najdlhšiu dobu a s čo najmenšou závislosťou na zmenách teploty v exteriéri. Cieľom je dosiahnuť takýto stav bez náročného energetického prispenia – prostredníctvom vysokej spotreby energie na vykurovanie alebo chladenie objektu (napr. pomocou klimatizácie).

Častou nevýhodou väčšiny dnes realizovaných drevostavieb je ich malá tepelno-akumulačná schopnosť, ktorá sa následne prejavuje malou tepelnou zotrvačnosťou. Drevostavba opláštená ľahkými materiálmi a izoláciami sa rýchlo prehrieva v letnom období a rýchlo naopak vychladne v ostatných ročných obdobiach. Prehrievanie drevostavieb prípadne ich rýchle vychladnutie môžeme riešiť pomocou vhodne zvoleného materiálu s vysokou objemovou hmotnosťou, vysokou mernou tepelnou kapacitou – použitím drevovláknitých izolačných materiálov PAVATEX. Ide o prírodný a ekologický materiál, ktorý sa vyrába z obnoviteľnej suroviny a na jeho výrobu je potrebné o veľa menšie množstvo spotrebovanej energie ako pri použití bežných stavebných materiálov a tepelných izolácií (viac informácií o produkte tu).

Pre porovnanie uvádzame dve navonok rovnaké stavby:

  • obidve drevostavby majú rovnaké rozmery
  • obidve sú umiestnené v identickom prostredí
  • obidve majú rovnaký súčiniteľ prestupu tepla (súčiniteľ tepelnej vodivosti) U [W/(m2.K)]
  • tieto drevostavby nie sú vykurované, ani klimatizované
  • Prvá drevostavba je opláštená POLYSTYRÉNOM v obvodovom plášti a v streche je izolovaná iba vlnou medzi krokvami a pod krokvami
  • Druhá drevostavba má súvrstvie technológie INSOWOOL, obvodový plášť DIFFUWALL®2010 a strešná konštrukcia DIFFUROOF® „E“, to znamená, že na drevostavbe sú „zvonku“ na obvodom a strešnom plášti použité drevovláknité dosky PAVATEX

V lete aj bez klimatizácie chladnejšie:

Objekt s drevovlaknitými doskami PAVATEX znižuje teplotu v interiéri až o 5°C.
V letnom období stavba s ľahkými izoláciami kopíruje zmenu teplôt z exteriéru do interiéru.

V zime aj bez vykurovania teplejšie:

Budova s drevovláknitými doskami PAVATEX zvyšuje teplotu v interiéri až o 3°C.
Aj v zimnom období stavba s ľahkými izoláciami kopíruje zmenu teplôt zvonku dovnútra.