PAVATEX – obvodový plášť:

PAVATEX – nadkrokvová izolácia:

PAVATEX pod krokvami, použitie v interiéri:

PAVATEX – kročajová a zvuková izolácia na podlahy: