Fúkaná vs. striekaná izolácia

Dva odlišné materiály s rovnakým účelom

Pri riešení otázky zatepľovania je možné zvážiť niekoľko alternatív – polystyrén už dávno nie je jedinou možnosťou. Do popredia sa v súčasnej dobe dostávajú fenomény ako striekaná alebo fúkaná izolácia.

Striekaná izolácia sa najčastejšie vyskytuje vo forme tzv. PUR peny, ide teda o penovú striekanú izoláciu. Fúkaná izolácia má viacero foriem, my sa však budeme konkrétne venovať celulózovej izolácií.

 1. Zloženie a výroba

Ktorú si teda zvoliť, aby vyhovovala vašim požiadavkám? Každý máme iné hodnoty a iné nároky.

Pre tých, ktorým nie je ekológia ľahostajná a uprednostňujú skôr prírodné riešenia, je ako stvorená práve celulózová izolácia. Celulózová izolácia ISOCELL sa vyrába z recyklovaného novinového papiera. Je špeciálne ošetrená minerálnymi soľami, ktoré ju chránia pred hnilobou, spráchnivením a požiarom. Papierová surovina tvorí viac ako 80% celulózovej izolácie. Kvalita novinového papiera sa vždy vopred kontroluje, takisto ako aj jeho vlhkosť. Ide teda o jeden z najprirodzenejších a najlepších izolantov, pretože jej základ tvorí DREVO

Základom striekanej penovej izolácie (PUR) je tvrdá polyuretanová pena, ktorá vzniká za pomoci chemických reakcií. Jej samotné zloženie pochádza z neobnoviteľných zdrojov. Vo všeobecnosti existujú dva typy: striekaná penová izolácia s otvorenou bunkovou štruktúrou (otvorené póry) – t.j. mäkká izolačná pena a striekaná penová izolácia s uzavretou bunkovou štruktúrou (uzavreté póry) – t.j. tvrdá izolačná pena.

Striekaná polyuretanová PUR pena, je zmes dvoch látok (živice a Izokyanátu), pri ich zmiešaní pod určitou teplotou a tlakom vznikne zmes, v ktorej nadúvadla vytvoria obrovské množstvo malých vzduchových bubliniek. Zmes pomocou nadúvadiel expanduje na 50 až 150 násobok svojho pôvodného objemu, v závislosti na druhu použitých nadúvadiel. 

cit. web: http://www.striekane-izolacie.sk/otazky-a-odpovede- o-striekanej-penovej-izolacii

“Polyuretán je elastomer, vyrábaný polyadíciou viacfunkčných izokyanátov a dvoj- alebo viac nasýtených alkoholov za vzniku karbamátovej (uretánovej) väzby. Polyuretány (PUR) sú jednými z najviac používaných plastov na svete. ”

doc. Ing. Karel Stoklasa, CSc.

pedagóg

2. Technické parametre

Pri výbere izolačného materiálu nie je na škodu aspoň laicky rozumieť technicko-tepelným parametrom, ktoré firmy uvádzajú na svojich stránkach, alebo dodávajú na požiadanie.

 

a) Schopnosť materiálu zabraňovať tepelným stratám

V ZIME

 

 • veličiny λ , R, U vyjadrujú izolačné vlastnosti materiálu
 • sú navzájom závislé a závisia aj od hrúbky materiálu

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ – [W/(m.K)] –

“čím je toto číslo menšie, tým lepšie materiál izoluje”

Súčiniteľ prechodu tepla U – [W/(m2.K)] –

“čím je toto číslo menšie, tým lepšie materiál izoluje”

Tepelný odpor R – [(m2.K)/W] –

“čím je toto číslo väčšie, tým lepšie materiál izoluje”

POROVNANIE pre izoláciu hrubú 100 mm

  FÚKANÁ CELULÓZA STRIEKANÁ PUR

λ

0,037 – 0,039

0,028 – 0,034

U

0,37 – 0,39

0,28 – 0,34
R 2,56 – 2,70 2,94 – 3,57

Pozn. : Uvedené hodnoty súpribližné, slúžia na porovnanie a sú vyrátané základným výpočtom. Reálne teplotechnické posúdenia a výpočty sa realizujú oveľa podrobnejšie a presnejšie.

b) Schopnosť materiálu zabraňovať prehrievaniu

    – V LETE

Tepelná kapacita c – [J/(kg.K)] –

“čím je toto číslo väčšie, tým lepšie materiál akumuluje teplo”

Objemová hmotnosť ρ [kg/m3)]

 • veličina Tepelná kapacita c vyjadruje akumulačné vlastnosti materiálu
 • celková akumulačná schopnosť je závislá od objemovej hmotnosti
 • čím lepšie materiál akumuluje teplo, tým účinnejšie bráni prehrievaniu

(dlhšie udrží teplo zvonku len na hranici materiálu a kým akumuluje, nepustí teplo do interiéru)

 

FÚKANÁ CELULÓZA

STRIEKANÁ PUR

c

2110

800 – 1510

ρ

40 – 50

38 – 65

 

c) Schopnosť materiálu prepúšťať vodnú paru

Difúzny odpor μ – “čím je toto číslo menšie, tým ľahšie materiál prepúšťa vodnú paru”

 • charakterizuje schopnosť materiálu prepúšťať vodnú paru
 • materiály s najmenšími μ sú vhodné do difúzne otvorených konštrukcií
 • vytvárajú prirodzenejšie a zdravšie prostredie
 

FÚKANÁ CELULÓZA

STRIEKANÁ PUR

μ

3

60 – 70

Pozn. : V závislosti od druhu PUR izolácie môže byť táto hodnota údajne aj nižšia, no deklarovanú hodnotu v technickom liste sme našli pri konkrétnom porovnávanom materiáli 60-70. Nižšie hodnoty sa nám podarilo nájsť len pri neoverených zdrojoch.

d) Schopnosť materiálu odolávať požiaru

Trieda reakcie na oheň – A(A1, A2), B (B1, B2), C, D, E, (F)

“čím je toto písmeno bližšie začiatku abecedy, tým lepšie odoláva materiál ohňu”

 • A – materiály úplne nehorľavé
 • E – materiály horľavé
 • F – materiály ktoré sa nesmú používať v konštrukciách, výrazne podporujú horenie

 

FÚKANÁ CELULÓZA STRIEKANÁ PUR
Trieda reakcie na oheň B

E

VÝSLEDOK POROVNANIA:

 • Striekaná PUR izolácia má mierne navrch v schopnosti izolovať voči chladu.

 • V schopnosti izolovať voči teplu sa ako úspešnejšia preukázala fúkaná celulóza.

 • Vodnú paru prepúšťa viac celulózová izolácia.

 • Výrazne lepšie vlastnosti v odolávaní požiarufúkaná celulóza.

 

Na porovnanie bol vybraný len jeden konkrétny výrobok od výrobcu ako priemerný reprezentant striekaných PUR izolácií a len jeden výrobok od výrobcu ako zástupca fúkaných celulózových izolácií.

Všetky porovnávané hodnoty sú získané z technických listov konkrétnych vybraných výrobkov okrem hodnoty c (J/kg.K), ktorá je vybraná z normy z dôvodu, že výrobca striekanej PUR izolácie túto hodnotu v technickom liste neuvádza.

3. Odpad

Pri likvidácií striekanej penovej izolácie nastáva problém. Síce ide o určitý typ plastu, no nie toho klasického. Recyklovať takýto materiál je veľmi obtiažne – takmer nemožné. Rozklad polyuretánu sa odhaduje na cca 1 000 rokov.

Jenna Lacurci, 2014; Nature World News

 

O rozklade a ďalšom použití celulózy snáď nemusíme ani písať. Rozklad celulózy sa odhaduje na cca 3 mesiace a jej ďalšie použitie je všestranné – či už na kúrenie, kompost, opätovnú recykláciu, atď.. Celulóza vs. Pur pena, Celulóza vs. Pur pena

cit. web.: http://www.separujodpad.sk/

 

4. Cena

Cenovú ponuku Vám vypracujú pracovníci konkrétnej firmy s izolačnými materiálmi. Uvádzame aspoň približný prehľad cien, uvedených na stránkach určitých značiek.

Celulóza vs. Pur pena

priemerný cenník celulózovej izolácie

priemerný cenník PUR peny

ZÁVER: 

Za kvalitou našich produktov si stojíme. Na slovenskom trhu sa v posledných rokoch objavilo množstvo výrobcov alebo dovozcov rôznych izolácií, ktoré sa na prvý pohľad takmer vôbec neodlišujú od kvalitnej izolácie spoločnosti ISOCELL.

Myslite na to, že izolácie sa nekupujú len na jednu sezónu. Okrem toho plnia jednu z najdôležitejších úloh pre Vaše zdravé a pohodlné bývanie. Rozhodnutie je na Vás.

tím Izoleko

Celulóza vs. Pur pena, Celulóza vs. Pur pena, Celulóza vs. Pur pena