Definícia:

Pojem drevostavba nie je zatiaľ presne definovaný. Povedzme že drevostavba je stavba, ktorá používa pre svoju nosnú konštrukciu drevo a materiály na jeho báze. Drevostavby a použitie dreva pre konštrukcie vôbec prešli za roky svojej existencie značným vývojom /neplatí pre ČR a SR/. Drevo pre konštrukcie je v ostatných krajinách považované nielen za rovnocenný materiál ostatným materiálom používaným pre stavby, ale v mnohých prípadoch dokonca materiál jedinečný a svojím spôsobom dokonca luxusný.

Výhody drevostavieb:

Bežne sa tak v zahraničí stretnete s tým, že:

  • v zemetrasných oblastiach sa ani inak ako z dreva nestavia

  • v oblastiach ohrozených záplavami budete mať v prípade drevostavby nižšiu poistku, pretože drevostavba je z tohto pohľadu menej riziková

  • na drevostavbu nie je z hľadiska požiarnej odolnosti iný pohľad ako u ostatných druhov stavieb

  • v prípade požiaru stavby, vychádza drevostavba najvýhodnejšie z hľadiska obnovenia prevádzky a nákladov na toto obnovenie

  • drevo sa používa ako protipožiarny obklad a ochrana oceľových konštrukcií

  • atď.

Nie je teda divu, že drevostavby vedia veľmi efektívne reagovať na podmienky obnoviteľnej výstavby, ale tiež na požiadavku jednoduchej adaptácie stavby behom jej životnosti tak, aby čo najlepšie vyhovovala jej obyvateľom, ktorých požiadavky na bývanie sa menia. Pre zaujímavosť v Rakúsku je možné už od roku 2001 povolené stavať z dreva až päť nadzemných podlaží!

Zdroj: www.penatus.cz