Dnes poznáme difúzne otvorené a uzatvorené konštrukcie, pričom trend posledných rokov bol stavať častejšie difúzne uzatvorené konštrukcie. Vrátime sa späť k difúzne otvoreným? Počuli ste už o týchto pojmoch?

Z praxe vieme, že množstvo ľudí, ktorý sa zaujímajú o stavbu rodinného domu, nevie aký je medzi nimi rozdiel a nikdy o tomto delení nepočuli. Ďalší už o nich počuli, no nevedia, pre ktorú z nich sa rozhodnúť, ako fungujú a čo je pri nich dôležité dodržiavať a na čo si dať pri realizácii pozor.

Naše staré mamy a starý otcovia podobnú dilemu riešiť nemuseli. V tom čase existovali totiž len difúzne otvorené konštrukcie. V čom spočívala ich výhoda? Difúzia vodnej pary je dej, ktorým sa vyrovnáva čiastočný tlak vodnej pary vzájomným pôsobením molekúl. Vodné pary sa pohybujú z miest vyššieho tlaku smerom k miestam s nižším tlakom. Bežnou prevádzkou domu vzniká pomerne veľké množstvo vlhkosti (napr. obyčajné dýchanie ľudí, kúpanie, varenie, sušenie bielizne a pod.). Túto vlhkosť vnútorný teplý vzduch dobre absorbuje. V našich klimatických podmienkach predovšetkým v zimnom období sú v interiéri výrazne odlišné podmienky ako v exteriéri.

Vonku je najmä v zimnom období vzduch výrazne chladnejší a aj suchší. Prirodzenou snahou týchto dvoch rozdielnych prostredí je dosiahnuť rovnováhu a preto sa teplý, vlhkosťou nasýtený vnútorný vzduch „derie“ cez deliacu (obvodovú) stenu von.

Na svojej ceste ale môže prísť do bodu, ktorý sa nazýva rosným bodom v ktorom vodná para skondenzuje a zmení sa na vodu. Pokiaľ je takýto bod ešte vnútri konštrukcie, znamená to, že sa do konštrukcie dostane voda a to je nežiaduce, obzvlášť v prípadoch, kedy by jej ďalej v ceste von mala stáť nejaká prekážka, ktorá by znemožnila, alebo spomalila jej vyparenie. Ideálne je, ak sa rosný bod nachádza mimo konštrukcie.

V minulosti nebol tento problém aktuálny, pretože masívne murované či kamenné stavby alebo stavby z masívneho dreva (zruby, drevenice) boli z čisto prírodných materiálov a umožňovali transfer vodných pár bez problémov smerom von.  Boli to tzv. spomínané difúzne otvorené konštrukcie. Vďaka tomu tieto stavby fungujú po stáročia dodnes.

Ako náhle začali narastať požiadavky na lepšie tepelnoizolačné parametre stavieb, bolo nutné skladať steny z niekoľkých vrstiev. Každá vrstva však môže vykazovať veľmi rozdielne difúzne vlastnosti a ich nesprávna skladba môže vyústiť do nefunkčnej stavby. Preto je namieste so stavbou svojho vysneného domu neexperimentovať a zveriť sa do rúk našim odborníkom

DIFÚZNE UZATVORENÁ KONŠTRUKCIA – je taká, ktorá NEumožňuje svojimi vlastnosťami a skladbou difúziu vodných pár, teda ich zadržiava v interiéry. Tieto vodné pary je potrebné dostať von iným spôsobom, inak sa neustále vlhké a teplé prostredie môže stať živnou pôdou pre plesne, ktoré spôsobujú nemalé zdravotné problémy.

Najhoršie je, že kým sa podobný problém prejaví na povrchu, prejde množstvo času, za ktorý sa dokáže pleseň rozmnožovať a vypúšťať neviditeľné spóry do ovzdušia, ktoré pri vdýchnutí nepriaznivo pôsobia na zdravie človeka. Bohužiaľ, mnohokrát je to problém zle zateplených bytových panelových domov, alebo starších murovaných rodinných domov, zdedených po našich starých rodičoch, kde sa z difúzne otvorenej konštrukcie razom stane difúzne uzatvorená konštrukcia.

V modernom stavebníctve je už možné správne a funkčne zhotoviť aj difúzne uzatvorenú konštrukciu novostavby, tak, že sa zo strany bližšie k interiéru aplikuje parozábrana a tým sa “zabráni” prirodzenému pohybu vodných pár (teda malo by sa). V tomto prípade je neprípustné, aby nejaká vodná para vnikala do konštrukcie. Ďalej je nevyhnutné investovať do technológií, ktoré odvedú hromadiacu sa vodnú paru z interiéru do exteriéru, pretože nie je možné také množstvo vodnej pary “vyvetrať” oknami.

PAROZÁBRANA je tenká nepriepustná fólia, ktorej hrúbka je menej než 1mm. Celá stavba sa do nej akoby zabalí, zo strany konštrukcie bližšie k interiéru. Na tejto tenkej fólii stojí kvalita celej stavby. Všetky spoje musia byť perfektne zhotovené, vyžaduje sa ich prepáskovanie, nikde sa nesmie prepichnúť(stále hovoríme o fólii tenšej než 1mm!). Vyžaduje sa precízna a prácna práca pri zhotovení parozábrany, ktorá nám tu bohužiaľ často zo strany slovenských robotníkov chýba. Pri dnešnej zložitosti konštrukcií je dôležité potvrdiť / doložiť / overiť funkčnosť konštrukcie výpočtami.

 MY (firma PERISO s.r.o.) REALIZUJEME VÝHRADNE DIFÚZNE OTVORENÉ KONŠTRUKCIE BEZ PAROZÁBRAN.

DIFÚZNE OTVORENÁ KONŠTRUKCIA – je taká, ktorá UMOŽŇUJE svojimi vlastnosťami a skladbou difúziu vodných pár, teda ich prirodzený presun z interiéru do exteriéru. (zdanlivo novinka, ale naozaj na tom nič špeciálne nie je, jej princíp je veľmi jednoduchý a funkčný už stáročia) Difúzne otvorené steny sa používali stovky rokov a boli zhotovené z kameňa, hliny, pálenej tehly a masívneho dreva.

Ak aplikujeme princíp difúznej otvorenosti na konštrukciu, ktorá sa skladá z viacerých vrstiev, záleží na tom, v akom poradí jednotlivé vrstvy poskladáme. Dôležité je navrhnúť jednotlivé vrstvy za sebou tak, aby v obmedzenom množstve vodná para do konštrukcie vnikať mohla, aby jej ďalej už nič v ceste nebránilo, teda aby bol jej tok usmernený a aby sa dostala až von do exteriéru. To sa dá jednoducho zabezpečiť tým, že sa v konštrukcii použijú všetky materiály s nízkym difúznym odporom a uložia sa za sebou v správnom poradí (od najvyššieho difúzneho odporu po najnižší difúzny odpor smerom do exteriéru).

V difúzne otvorenej konštrukcii sa nepoužívajú žiadne parozábrany ale len parobrzdy.

PAROBRZDA je označenie pre vrstvu ktorá nemá za úlohu zabrániť vstupu vodnej pary do konštrukcie, ale iba toto množstvo regulovať. Parobrzda sa podobne ako parozábrana umiestňuje blízko vnútornej strany skladby a od nej smerom von by potom mali byť už vrstvy pre vodnú paru dobre priepustné, vrátane finálnych exteriérových vrstiev skladby. Funkciu tejto vrstvy v drevostavbe môže spĺňať napríklad kvalitná OSB doska umiestnená zo strany interiéru (nikdy nie z exteriéru). Tá spomalí tok vodnej pary a pustí do konštrukcie toľko vodnej pary, koľko je schopnej sa odvetrať.

Použitie difúzne otvorených materiálov v konštrukcii ako je drevovláknitá izolácia PAVATEX, je jednoduché a funkčné riešenie všetkých spomínaných problémov. Jeho prírodné zloženie, vláknitá štruktúra a otvorený pórovitý systém (nízky faktor difúzneho odporu μ) zabezpečuje transport vodných pár počas celého roka a zároveň v zime izoluje proti chladu a v lete proti teplu. Súčasne znemožňuje priechod plynov prúdením ( “nedajú sa prefúknuť”) → čo dokazuje blower door test.

Difúzne otvorená skladba stien je predovšetkým omnoho prirodzenejšia z hľadiska fungovania základných prírodných princípov a taktiež sa ukazuje, že tieto skladby fungujú práve z hľadiska transferu vlhkosti konštrukciou veľmi dobre aj v zimnom období, ktoré je všeobecne považované za rizikové obdobie. Anomáliou sú jedine plášte budov a konštrukcie striech, ktoré difúziu znemožňujú. Typickým reprezentantom sú jednoplášťové ploché strechy a sklenené fasády stavieb.

_______________________________________________________________________

Riadime sa mottom dlhoročného odborníka na difúzne otvorené konštrukcie:

“Difúziu v konštrukcii je ďaleko prirodzenejšie umožniť, než sa jej neefektívne brániť. Len sa musí vedieť ako na to.”

Prof. Ing. Jan Krňanský, CSc.  

NA ZÁVER ODPOVEĎ (a zamyslenie) NA OTÁZKU ČI SI VYBRAŤ RADŠEJ DIFÚZNE OTVORENÚ ALEBO UZATVORENÚ KONŠTRUKCIU PRE SVOJ BUDÚCI DOM ?

Je podľa Vás rozumné staviť kvalitu, funkčnosť stavby a všetky svoje financie na FÓLIU HRÚBKY MENEJ NEŽ 1mm? My sme si vybrali radšej jednoduchosť, prírodnosť a prirodzenosť.  

izoleko@izoleko.sk,

+421 911 420 998

IZOLEKO s.r.o.

Difúzia vodnej pary, Difúzia vodnej pary, Difúzia vodnej pary