AIRSTOP NP

Montážny lepiaci tmel


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Na zaručenie vzduchotesnosti obvodového plášťa budovy sa musia príslušné fólie alebo doskové materiály trvalo utesniť na prekrytiach, škárach, prípojkách a prienikoch. AIRSTOP NP je montážny lepiaci tmel na trvalé elastické, vzduchotesné utesnenia škár a lepenie na stavebné konštrukcie a namáhané spoje v suchej výstavbe (okrem bazénov) a napr. na montáž okien a dverí podľa ÖNORM B 5320 alebo DIN 4108-7.

 

 • na lepenie okenných závesov
 • na utesnenie škár, prípojok a prekrývajúcich sa fólií a doskových materiálov

PODROBNOSTI

 • Nádoba: kartuša / hadica
 • Obsah: 310 ml / 600 ml
 • Obsah škatule / ks: 20
 • Farba: bielozelená – svetlozelená
 • Tepelná odolnosť: -30°C  –  +60°C
 • Zloženie: modifikované akrylátovo-polymérové disperzie

PREDNOSTI

 • bez rozpúšťadiel
 • mimoriadne vysoká počiatočná priľnavosť
 • odolný voči zamrznutiu do -30°C, spracovateľný od -5°C
 • spracovanie bez prítlačnej latky
 • lepenie je možné aj na savých materiáloch
 • široké spektrum priľnavosti (drevo, kameň, betón, omietka, rôzne kovy)
 • bez potreby ošetrenia základným náterom
 • trvalo pružný
 • nekvapká

Dátový doklad k výrobku_AIRSTOP NP Montážny lepiaci tmel_.pdf